You are viewing /journal/global-change-biology in Turtle
Alternatives : HTML JSON YAML text N-Triples JSON Triples RDF+XML RDF+JSON Graphviz SVG
Raw
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/> .
@prefix gcis: <http://data.globalchange.gov/gcis.owl#> .
@prefix fabio: <http://purl.org/spar/fabio/> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .

<https://data.globalchange.gov/journal/global-change-biology>
  dcterms:identifier "global-change-biology";
  dcterms:title "Global Change Biology"^^xsd:string;
  bibo:eissn "1365-2486";
  bibo:issn "1354-1013";
  gcis:hasURL "http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2486"^^xsd:anyURI;

  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02262.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01877.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02413.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01134.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.02002.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01995.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01769.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.02060.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02477.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02281.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01889.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01948.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1007/s00382-006-0187-8>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1046/j.1365-2486.2000.06019.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01113.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02543.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02627.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2004.00836.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02397.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01742.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12111>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02302.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02372.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2005.01097.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01626.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01494.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01511.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01751.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02249.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/J.1365-2486.2004.00826.X>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01619.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02520.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02564.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02177.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01404.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1046/j.1365-2486.2003.00616.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1046/j.1365-2486.2002.00498.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01679.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01448.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02446.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01967.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12152>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12179>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12534>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01305.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1046/j.1354-1013.2002.00486.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.1995.tb00008.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1046/j.1365-2486.1998.00101.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01998.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01137.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01412.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2004.00840.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02488.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12875>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13361>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13030>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12754>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13275>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01193.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01660.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12916>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01458.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.02004.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13152>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13481>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02307.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12500>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12562>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.14279>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13865>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13579>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13363>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2005.001051.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13838>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.02052.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12126>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13176>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13817>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13447>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01440.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02571.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13647>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13210>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01701.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13278>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12890>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12879>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13182>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13847>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12779>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13544>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12748>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01878.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.01927.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2012.02683.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13295>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12026>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13374>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13712>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13623>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13359>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13594>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12298>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12046>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12679>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13154>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02165.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13046>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02226.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2012.02784.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02562.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12581>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13478>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13929>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12933>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13707>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12504>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13429>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13425>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2008.01561.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12639>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13617>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2009.02014.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12638>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02512.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2007.01387.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13727>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12520>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12220>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12574>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12662>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13471>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12604>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12499>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2010.02364.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13585>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12843>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2011.02598.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/j.1365-2486.2006.01128.x>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13677>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13309>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12850>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12363>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13428>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13160>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13517>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13084>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.13058>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1111/gcb.12076>;

  a gcis:Journal, fabio:Journal .

## This entity was produced by an organization:   
<https://data.globalchange.gov/journal/global-change-biology>  
  prov:qualifiedAttribution [
   a prov:Attribution;
   prov:agent <https://data.globalchange.gov/organization/wiley-blackwell>;
   prov:hadRole <https://data.globalchange.gov/role_type/publisher>;
   ] .