Organizations


identitier name types people
china-meteorological-administration China Meteorological Administration national Dahe Qin Zhenlin Chen Ying Sun Qingxiang Li
china-meteorological-administration-chinese-academy-meteorological-sciences China Meteorological Administration Chinese Academy of Meteorological Sciences national Mei Gao Guo Zhang
china-meteorological-administration-shanghai-typhoon-institute China Meteorological Administration Shanghai Typhoon Institute national Xuchao Yang Baode Chen
china-meteorological-administration-training-centre China Meteorological Administration Training Centre national Fengmei Yang
china-national-space-administration China National Space Administration national
china-three-gorges-university China Three Gorges University academic/research Michael M. Cernea
china-university-geosciences-wuhan China University of Geosciences Wuhan academic
china-university-geosciences-wuhan-school-engineering China University of Geosciences Wuhan School of Engineering academic Muhammad Aqeel Ashraf Sakinatu Issaka
china-university-geosciences-wuhan-school-environmental-science China University of Geosciences Wuhan School of Environmental Science academic Muhammad Aqeel Ashraf Sakinatu Issaka Mingming Luo
chinese-academy-agricultural-sciences-caas Chinese Academy of Agricultural Sciences CAAS academic/research Lin Erda
chinese-academy-forestry Chinese Academy of Forestry research
chinese-academy-forestry-research-institute-forest-ecology-environment-protection Chinese Academy of Forestry Research Institute of Forest Ecology, Environment and Protection research Zhen Zhang Shirong Liu Lifu Shu
chinese-academy-sciences Chinese Academy of Sciences national Peter Clift Xuejun Zhang
chinese-academy-sciences-center-earth-observation-digital-earth Chinese Academy of Sciences Center for Earth Observation and Digital Earth national Jiahua Zhang
chinese-academy-sciences-cold-arid-regions-environmental-engineering-research-institute Chinese Academy of Sciences Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute academic Shuhua Yi Bao Yang
chinese-academy-sciences-institute-applied-ecology Chinese Academy of Sciences Institute of Applied Ecology research Yu-Mei Zhou
chinese-academy-sciences-institute-applied-ecology-key-laboratory-forest-ecology-management Chinese Academy of Sciences Institute of Applied Ecology Key Laboratory of Forest Ecology and Management academic/research Yu Liang
institute-atmospheric-physics-chinese-academy-sciences Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics national Mirong Song Jiping Liu Hujun Wang Feng Shi Xia Xiao Jianping Li Zhiqiu Gao Guangyu Shi Zhiqiang Chen Gang Huang Zhongshi Zhang
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-center-monsoon-system-research Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics Center for Monsoon System Research national Shangfeng Chen Ke Wei Wen Chen Hainan Gong Lin Wang Debashis Nath Ping Huang Rong-Hui Huang
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-climate-change-research-center-ccrc Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics Climate Change Research Center CCRC academic/research Huijun Wang Tianjun Zhou Xu Yue
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-international-center-climate-environment-sciences-icces Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics International Center for Climate and Environment Sciences ICCES academic/research Lijing Cheng Jiang Zhu
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-key-laboratory-regional-climate-environment-temperate-east-asia-rce-tea Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics Key Laboratory of Regional Climate-Environment for Temperate East Asia RCE-TEA academic/research Zhiwei Han Jiawei Li Zhe Xiong Zuxin Xie Tianbao Zhao
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-nansen-zhu-international-research-center-nzc Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics Nansen-Zhu International Research Center NZC academic/research Tao Wang Yongqi Gao Huijun Wang
chinese-academy-sciences-institute-atmospheric-physics-state-key-laboratory-atmospheric-boundary-layer-physics-atmospheric-chemistry Chinese Academy of Sciences Institute of Atmospheric Physics State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry national Hong Liao Ying Zhang
chinese-academy-sciences-institute-botany Chinese Academy of Sciences Institute of Botany academic/research